Vario

Информация

Условия за ползване

Договор за продажба

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им, Вие сключвате договор с Vario.bg / „Инфонет компютри” ООД, Булстат 114585390, седалище гр. Сфоия, ул. „Яна Язова“3, тел: 0877011721, МОЛ Цветомила Начева/ и за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е търговец, който продава стоки чрез електронния магазин Vario.bg./Инфонет компютри“ООД/. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e лицетo, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е Интернет сайтът vario.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул). Vario.bg e собственост на „Инфонет компютри“ООД, ЕИК 114585390.

„Инфонет компютри“ ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„САЙТ“ – означава уебсайтът на адрес www.vario.bg

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за покупка на една или повече конкретна стока (артикул) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” - когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя, или със статус „непотвърдена” – когато, не е окончателно потвърдена по телефон.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

“БРОШУРА” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Вашите данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретна поръчка.

3. ЦЕНИ

Всички представени на сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Vario.bg си запазва правото, без предупреждение да ги променя по всяко време. Цената за доставка е посочена отделно, ако дължите такава.

 

4. ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят само Потребители, приели Общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляр за поръчка.

Цeната на поръчна от онлайн магазина може да бъде заплатена чрез:

  • Наложен платеж
  • Банков превод
  • Чрез www.Easypay.bg

При доставка с плащане чруз „Наложен платеж“, Купувачът получава от Куриер фактура/касова бележка, в която е посочена цялата дължима сума. Купувачът предава на Куриера цялата дължима сума.

5. ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между „Инфонет компютри“ ООД и Купувача се счита за сключен след потвърждаване на поръчка от страна на Vario.bg /„Инфонет компютри“ООД/.

6. ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ

Всеки, който желае да закупи от Vario.bg стока на изплащане следва да да кандидатства за отпускане на кредит пред финансовите институции, партньори на Vario.bg, като цената на стоката, трябва да е в минимален размер на 150 лв. Кандидатстването се извършва посредством кликване върху бутон „Купи на изплащане“.
ВАЖНО!!! Условията за кредитиране се определят от съответната финансова институция. В случая ще обработваме и съхраняваме Вашите лични данни съгласно Политиката и Нашият Договор с финансовите институции.

7. ДОСТАВКА

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от Потребителя адрес за доставка (или до поискване от офис на куриерската фирма). Клиентът е задължен при получаване на пратката, в присъствието на куриера, да провери за счупвания и други повреди причинени от транспорта! Ние плащаме застраховка за всяка наша пратка, но тя е валидна само ако вие сте констатирали проблема пред куриера. Доставката е безплатна за територията на България за стоки със стойност над 200 лв. и изпратени до посочен от Потребителя офис на куриерска фирма Спиди. Ако Потребителят предпочита друга куриерска фирма или доставка до посочен адрес, тогава разходите по доставка са за негова сметка.

За стоки с цена под 200 лв., доставката се заплаща от Клиента. Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок от 24 часа от момента на изпращането. Нормалният срок за изпълнение на поръчка е 1-3 работни дни. Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. Посочените срокове за доставка започват да текат след като е заплатена цялата дължима сума, освен при „Наложен платеж“ Vario.bg не носи отговорност за непотърсена стока в срок.

8. ПРЕГЛЕД НА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката , Купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на придружаващи аксесоари или документи, незабавно да информира Продавачът. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката е доставена с явни несъответствия. Рекламациите на закупени стоки чрез сайта www.vario.bg се извършват съгласно ЗЗП или съобразно условията на търговската гаранция.

При желание да упражните правото си на рекламация, моля да се свържете с нас:

тел. 0700 11 721

тел. 0877 011 722

София, кв. Витоша, ул. Могилата 15, вх. Б, офис 4

9. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички стоки, които са предлагат и продават на сайта са със законова гаранция за съотвествие на стоката с Договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по Чл.112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с Договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

· Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

  • 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
  • 2. значимостта на несъответствието;
  • 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

· Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

· Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

  • 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  • 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

· Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Орган за решаване на спорове по смисъла на Чл.181, ал.4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите https://kzp.bg/

10. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, Потребителят има право в срок от 14 (четиринадесет) дни от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка/с изключение на разходи за връщане на стоката, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55 ) и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Потребителят е задължен предварително да информира Търговеца, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума. Възстановяването на заплатената сума се извършва по реда на нейното постъпване, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя, да се откаже от договора съгласно чл. 52, ал. 1 и след получаване на върнатата стока, в търговския обект, на адреса посочен за контакти в сайта:

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и от счупване и/или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

При проява на фабричен дефект на стоката до 14 (четиринадесет) календарни дни от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя сума за стоката, по реда на нейното постъпване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗЗП. Констатация на фабричен дефект се извършва от сътрудник на Търговеца на място, в търговския обект, посочен за контакти в Сайта и/или в оторизиран сервиз на съответната марка за България, в рамките на Първите 14 (четиринадесет) календарни дни от закупуването на стоката. След този срок и/или при нарушаване на търговския вид или опаковката, продуктът няма да бъде подменен или сумата да бъде възстановена и в сила влизат гаранционните условия на съответната марка. Всички транспортни и други разходи по получаване и връщане на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя.

Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.

Формуляр за връщане на стока

11. ДРУГИ

VARIO.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които линковете препращат се извъшва изцяло на собствен риск и отговорност.

Vario.bg има може да актуализира периодично настоящите Общи условия, както и информацията и цените на предлаганите стоки. За неуредените условия в настоящите общи условия се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.